Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Offshore.VN | Diễn đàn kỹ sư Công Trình Biển.

  1. hoangtu attached a file to the thread Một số lệnh Excel thông dụng thường dùng trong thiết kế ctb.

    14/ Lọc số logrit =IFERROR(FIND(W$2,$S3),0) =IFERROR(FIND(X$2,$S3),0)...

    upload_2022-11-30_10-49-51.png 30/11/22 lúc 14:49
Đang tải...