Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Offshore.VN | Diễn đàn kỹ sư Công Trình Biển.

  1. qphuong1339 set their home page.

    https://trensanco.com/

    13/11/19 lúc 20:12
  2. canlevinh attached a file to the thread Phương án 2 về tiềm năng 3 loại điện chạy bằng năng lượng tái tạo cùng gắn trên 1 khung đỡ.

    Tính thêm việc làm 2 khung đỡ gần bờ Do đã chủ động che dòng chảy gần bờ rất chậm của biển nên độ cao phao của khung đỡ gần bờ và...

    Dsb.png ViecconlaiBTCM.png ViecconlaiTBNT.png 11/11/19 lúc 11:01
Đang tải...